Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz daha önce bizimle çalışıp çalışmadığınızdan bağımsız olarak kurgulanmıştır. Mevcut ihtiyacınıza göre ayrı ayrı veya birkaç tanesi birlikte gruplanarak sunulabilmektedir:

H2018.01.01 – Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama § En Popüler

Yenilikçi iş fikirlerinizi ve şirketinizin mevcut durumunu değerlendirerek, durumunuza en uygun kamu destek programlarını (TÜBİTAK TEYDEB, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, vb.) tespit ediyor ve fikirlerinizi desteklenme ihtimali en yüksek olacak şekilde projelendirmenize yardım ediyoruz.

H2018.01.02 – Teknopark/Teknokent Firması Kurulumu § Popüler

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (Teknopark veya Teknokent) şirket kurabilmeniz veya şube açabilmeniz için, yenilikçi fikirlerinizi projelendirip reddedilmeyecek niteliklerde (ve kabul edildikten sonra önceden öngöremediğiniz ek iş yükü ve maliyetler getirmeyecek) bir iş planı ve başvuru dosyası hazırlamanıza yardımcı oluyoruz.

H2018.01.03 – Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurulumu

Şirketiniz bünyesinde bir Ar-Ge veya Tasarım Merkezi kurmak için, gerekli başvurunuzu en doğru (ve kabul edildikten sonra yürütme aşamasında önceden öngöremediğiniz ek iş yükü ve maliyetler getirmeyecek) şekilde hazırlamanız için rehberlik yapıyor ve danışmanlık veriyoruz.

H2018.01.04 – Reddedilmiş Başvuruların Analiz ve Değerlendirilmesi § En Popüler

Proje önerileriniz, teknopark/teknopark merkezi başvurularınız veya ar-ge/tasarım merkezi başvurularınız çeşitli sebeplerle uygun bulunmayıp reddedilebilmektedir. Bu durum değerlendirme veritabanları kayıtlarında kalmakta ve şirketinizin daha sonraki başvularını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Öneri veya başvuru materyallerini tecrübeli uzmanlarımızla analiz ederek reddedilme sebeplerini ortaya çıkarıyoruz. Başvurunuzu revize ederek veya farklı bir şekilde projelendirerek başarılı bir sonuç alabilmeniz mümkün gözüküyorsa, bu yönde önerilerimizi sunuyoruz. 

 

H2018.01.05 – Ar-Ge Projeleri ve Faaliyetleri Durum Raporlama § Popüler

Kamu kaynakları ile desteklenen projelerine veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde yürütülen ar-ge faaliyetlerine ilişkin periyodik mali ve teknik dönem raporlarının mevzuata uygun, doğru ve hatasız bir şekilde hazırlayabilmeniz ve daha sonradan şirketinize mali veya idari açıdan müeyyideler getirmemesi için ekibinizle birlikte çalışıyor ve çıktıların kontrolünü sağlıyoruz. 

H2018.01.06 – Hakem/İzleyici/Değerlendirici Sunumu ve Ziyareti Simulasyonu § Yükselişte

Öneri/başvuru dokümanlarınızı, dönem raporlarınızı ve sunum dosyalarınızı değerlendiriyor ve gerçeğine yakın ortamlarda prova yapmanıza imkan sunarak projenizi veya faaliyetlerinizi en etkin şekilde takdim edebilmeniz için tavsiyelerimizi sizinle paylaşıyoruz.

 

H2018.01.07 – Ar-Ge Projeleri Yönetimi ve Denetimi § Yeni

Dış-destekli olarak veya iç-kaynaklarla yürütülen ar-ge projelerinizin sistematik bir şekilde yönetilmesi ve nihayetinde proje hedeflerine ulaşılması için ekibinize profesyonel proje yönetim rehberliği veriyoruz.

Periyodik olarak bağımsız/dış kontrol ve izleme denetimleri yaparak olası maliyet, kalite, takvim ve sonuç risklerine karşı zamanında tedbir alınması için şirket yönetimine geri-besleme veriyoruz.